Mülkiyeti Hazineye ait Taşınmazlara 49 yıllığına İrtifak hakkı tesis edilecektir.

Mülkiyeti Hazineye ait Taşınmazlara 49 yıllığına İrtifak hakkı tesis edilecektir.