Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tarafından düzenlene Kariyer Günlerine Defterdarımız Orhan TAŞ Konuk Oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 17.04.2018 de düzenlene Kariyer Günlerine İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevki ÖZGENER, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ, Defterdarımız Orhan TAŞ ve Gelir Uzmanı Fahrrettin CERRAH, Gelir Uzmanı Özlem DEMİREL ile İl Göç İdaresi Müdür Vekili Cihan KURNUÇ ve İl göç Uzmanı Mehmet ARSLAN Katıldı.