Gülşehir Malmüdürlüğünden satışı yapılacak olan aracın bilgisi